İMM (İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası)

Araçlarınız ile üçüncü şahısların canlarına ve mallarına verebileceğiniz muhtemel zararları karşılayan manevi tazminat taleplerini ödeyen üstelik sadece Yıldırım Analiz Sigortaya özel olarak yurt dışında da geçerli olan İhtiyari Mali Mesuliyet poliçesi 1.000.000 TL tazminat limitiyle yıllık 325 TL düzenlenmektedir.